Có thể ăn thức ăn rơi xuống đất không? Chuyên gia chỉ ra điều quan trọng hơn quy tắc 5 giây

Khi đang ăn, nếu chẳng may làm rơi đồ ăn xuống bàn hoặc xuống đất, ai đó sẽ hét lên là “lượm nó lên ngay” và sau đó nói với bạn rằng “có thể ăn nXem ngay…