Muối ớt quá hạn đừng vội bỏ đi, làm theo cách này đảm bảo chuột chạy “té khói”, không bao giờ dám quay lại

Không ngờ muối ớt lại có công dụng đuổi chuột tuyệt vời đến vậy! Chất capsaicin trong ớt sẽ giúp xua đuổi động vật đặc biệt là chuột . Bạn đã tXem ngay…