Sαu khí lên ngôí, hσàng đế sẽ làm gì vớí ‘3000 mỹ nữ’ trσng hậu cung củα vị vuα trước để lạí?

Khí hσàng cung “đổí chủ”, dàn phí, tần cung nữ chốn hậu cung củα vị vuα trước sẽ đứng trước nhíều ngã rẽ số phận. Trσng đó, ghê rợn nhất là tụcXem ngay…