ᴛừ ᴠụ ɴữ sɪɴʜ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴜốɴɢ ᴛʀà sữᴀ, ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ᴄảɴʜ ʙáᴏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴜốɴɢ ʟʏ ᴛʀà sữᴀ ɴʜấᴛ địɴʜ ᴘʜảɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ɴàʏ

Sức khỏe Tin tức

Để ᴛɪêᴜ ʜᴀᴏ ʟʏ ᴛʀà sữᴀ, ướᴄ ᴛíɴʜ ʙạɴ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ᴄʜạʏ ʙộ ᴋʜᴏảɴɢ ᴘʜúᴛ, ʜᴏặᴄ đạᴘ xᴇ đạᴘ ᴘʜúᴛ, ᴋʜɪêᴜ ᴠũ ᴘʜúᴛ ᴍớɪ ᴄó ᴛʜể ᴛɪêᴜ ʜᴀᴏ ʜếᴛ. ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ, ʟượɴɢ ᴄʜấᴛ ᴅư ᴛʜừᴀ sẽ ᴛíᴄʜ ᴛụ ᴛʀᴏɴɢ ᴄơ ᴛʜể ɢâʏ ʀᴀ ɴʜɪềᴜ ʜậᴜ ǫᴜả ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ.

ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ đưᴀ ᴛɪɴ, ᴍộᴛ ɴữ sɪɴʜ ᴛᴜổɪ ở ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ đã ᴘʜảɪ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ sᴀᴜ ɴɢàʏ ʙị ᴛáᴏ ʙóɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ɴêɴ đượᴄ ɢɪᴀ đìɴʜ đưᴀ đếɴ ᴠɪệɴ ᴋʜáᴍ.

ᴋếᴛ ǫᴜả ᴄʜụᴘ ᴄắᴛ ʟớᴘ ᴠɪ ᴛíɴʜ ʜé ʟộ ɴʜɪềᴜ ʙóɴɢ ʜìɴʜ ᴄầᴜ ʙấᴛ ᴛʜườɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʙụɴɢ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ɴʜâɴ. ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ ɴɢʜɪ ɴɢờ đó ʟà ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ʜạᴛ ᴛʀâɴ ᴄʜâᴜ ʟàᴍ ᴛừ sắɴ ᴅâʏ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴛɪêᴜ ʜóᴀ.

Ảnh chụp cắt lớp cho thấy hàng trăm viên trân châu trà sữa chưa tiêu hóa được bên trong cơ thể nữ sinh.

ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ ɴʜậɴ địɴʜ, ᴄô ʙé ᴄó ᴛʜể đᴀɴɢ ᴄʜᴇ ɢɪấᴜ sự ᴛʜậᴛ ᴠì sợ ʙị ʙố ᴍẹ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ ᴠì ᴛộɪ ᴜốɴɢ ǫᴜá ɴʜɪềᴜ ᴛʀà sữᴀ. ǫᴜᴀ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄʜụᴘ ᴄʜɪếᴜ ᴘʜảɴ áɴʜ ʀõ, ɴữ sɪɴʜ ɴàʏ ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ đã ᴜốɴɢ ᴍộᴛ ʟượɴɢ ʟớɴ ᴛʀà sữᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ ᴛʜì ᴍớɪ ʟâᴍ ᴠàᴏ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ɴʜư ʜɪệɴ ᴛạɪ.

ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ ᴄảɴʜ ʙáᴏ, ᴄáᴄ ʜạᴛ ᴛʀâɴ ᴄʜâᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀà sữᴀ, ᴠốɴ đượᴄ ʟàᴍ ᴛừ ʙộᴛ sắɴ ᴅâʏ ʜᴏặᴄ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴛɪɴʜ ʙộᴛ ᴋʜáᴄ, ᴛʜựᴄ ᴛế ʀấᴛ ᴋʜó ᴛɪêᴜ ʜóᴀ đốɪ ᴠớɪ ᴄơ ᴛʜể. ʜơɴ ᴛʜế ɴữᴀ, ᴍộᴛ số ᴄửᴀ ʜàɴɢ ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄòɴ ᴄʜᴏ ᴛʜêᴍ ᴄáᴄ ᴄʜấᴛ ʟàᴍ đặᴄ ʜᴏặᴄ ᴄʜấᴛ ʙảᴏ ǫᴜảɴ ᴠàᴏ ᴄáᴄ ʜạᴛ ᴛʀâɴ ᴄʜâᴜ ɴêɴ ᴠɪệᴄ ʜấᴘ ᴛʜụ ʟượɴɢ ʟớɴ ᴄáᴄ ᴛʜàɴʜ ᴘʜầɴ ɴàʏ ᴄó ᴛʜể ᴅẫɴ đếɴ ʀốɪ ʟᴏạɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴅạ ᴅàʏ – ʀᴜộᴛ.

ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴛʀà sữᴀ ʟà ᴍộᴛ ʟᴏạɪ ᴛʜứᴄ ᴜốɴɢ ʀấᴛ đượᴄ ʏêᴜ ᴛʜíᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴăᴍ ɢầɴ đâʏ. ɴʜìɴ ᴄʜᴜɴɢ đâʏ ʟà sự đượᴄ ᴋếᴛ ʜợᴘ ᴛừ ᴛʀà ᴠà sữᴀ, ᴛʜêᴍ ᴍộᴛ số ʟᴏạɪ ᴛᴏᴘᴘɪɴɢ để ᴛạᴏ ɴêɴ ʜươɴɢ ᴠị ʜấᴘ ᴅẫɴ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ᴛʜì ᴍộᴛ ʟʏ ᴛʀà sữᴀ ᴄó ᴛʀâɴ ᴄʜâᴜ ᴄʜứᴀ ᴋʜᴏảɴɢ đếɴ ᴄᴀʟᴏ. ʜàᴍ ʟượɴɢ ɴàʏ ᴛươɴɢ đươɴɢ ʟượɴɢ ᴄᴀʟᴏ ᴄó ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ʙáᴛ ᴘʜở ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ ᴛʜì ᴠớɪ ᴍứᴄ ᴄᴀʟᴏ ɴàʏ, ướᴄ ᴛíɴʜ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ᴄʜạʏ ʙộ ᴋʜᴏảɴɢ ᴘʜúᴛ, ʜᴏặᴄ đạᴘ xᴇ đạᴘ ᴘʜúᴛ, ᴋʜɪêᴜ ᴠũ ᴘʜúᴛ ᴍớɪ ᴄó ᴛʜể ᴛɪêᴜ ʜᴀᴏ ʜếᴛ. ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ʟᴜʏệɴ ᴛậᴘ ᴛʜì ʟượɴɢ ᴄʜấᴛ ᴅư ᴛʜừᴀ sẽ ᴛíᴄʜ ᴛụ ᴛʀᴏɴɢ ᴄơ ᴛʜể ɢâʏ ʀᴀ ɴʜɪềᴜ ʜậᴜ ǫᴜả ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ.

Ảnh minh họa

ʙéᴏ ᴘʜì ɴʜưɴɢ ʟạɪ ᴛʜɪếᴜ ᴄʜấᴛ

ɴʜɪềᴜ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴛừ ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ᴅɪɴʜ ᴅưỡɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ, ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛự ᴘʜᴀ ᴄʜế ᴛʀà sữᴀ ʟà ᴠɪệᴄ ᴘʜảɴ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ. ʜươɴɢ ʟɪệᴜ, đườɴɢ ᴠà ᴄʜấᴛ ʙéᴏ ᴅễ đáɴʜ ʟừᴀ ᴠị ɢɪáᴄ ᴋʜɪếɴ ʙạɴ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ɴɢᴏɴ. ᴛʜựᴄ ᴄʜấᴛ sự ᴋếᴛ ʜợᴘ ɴàʏ ᴛʀɪệᴛ ᴛɪêᴜ ᴘʜầɴ ʟớɴ ᴅưỡɴɢ ᴄʜấᴛ ᴄó ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ᴄả ᴛʀà ᴠà sữᴀ.

ᴋʜɪ ɴạᴘ ᴠàᴏ ᴄơ ᴛʜể, ʟượɴɢ ᴄᴀʟᴏ, đườɴɢ ᴠà ᴄʜấᴛ ʙéᴏ ǫᴜá ʟớɴ ᴋʜó ᴛɪêᴜ ᴛʜụ ʟà ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴄʜíɴʜ ᴋʜɪếɴ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ʙị ʙéᴏ ᴘʜì ᴅᴏ ᴛʀà sữᴀ. Đáɴɢ ɴóɪ ʜơɴ ʟà ᴛʜừᴀ ᴄʜấᴛ ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ ᴍà ʟạɪ ᴛʜɪếᴜ ᴄáᴄ ᴄʜấᴛ ᴅɪɴʜ ᴅưỡɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ.

ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴠô sɪɴʜ

ᴄáᴄ ɴʜà ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ đã ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ʟượɴɢ ᴅầᴜ ᴛʜựᴄ ᴠậᴛ ʜʏᴅʀᴏ ʜóᴀ ʜᴀʏ ᴀxɪᴛ ʙéᴏ ᴅạɴɢ ᴛʀᴀɴs ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀà sữᴀ ᴄó ảɴʜ ʜưởɴɢ xấᴜ đếɴ ᴋʜả ɴăɴɢ sɪɴʜ sảɴ. Đốɪ ᴠớɪ ɴᴀᴍ ɢɪớɪ, ᴄʜấᴛ ɴàʏ ʟàᴍ ɢɪảᴍ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ᴛɪɴʜ ᴛʀùɴɢ, ᴛáᴄ độɴɢ ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ đếɴ ʜᴏʀᴍᴏɴᴇ ɴᴀᴍ. ᴠớɪ ɴữ ɢɪớɪ ᴄó ᴛʜể xảʏ ʀᴀ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴋɪɴʜ ɴɢᴜʏệᴛ ᴋʜôɴɢ đềᴜ ʜᴏặᴄ ɢâʏ ᴅị ᴛậᴛ ở ʙẩᴍ sɪɴʜ ở ᴛʀẻ ɴʜỏ ᴋʜɪ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ.

ɢâʏ ʀᴀ ᴄáᴄ ᴠấɴ đề ᴠề ᴛɪᴍ ᴍạᴄʜ

ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴄó ʀấᴛ íᴛ ᴄáᴄ ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ ᴛʀà sữᴀ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ sử ᴅụɴɢ sữᴀ ᴛươɪ ʜᴀʏ sữᴀ đặᴄ để ɴấᴜ ʙởɪ ᴠì ᴄʜɪ ᴘʜí ᴋʜá đắᴛ. Đᴀ ᴘʜầɴ, ʜọ ᴅùɴɢ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴋᴇᴍ ʙéᴏ để ᴛʜᴀʏ ᴛʜế.

ᴋᴇᴍ ʙéᴏ ʟà ʟᴏạɪ ᴄó ᴄʜứᴀ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴅầᴜ ᴛʜựᴄ ᴠậᴛ đã đượᴄ ʜʏᴅʀᴏ ʜóᴀ, ᴛʜủ ᴘʜạᴍ ɢâʏ ʀᴀ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠề ᴛắᴄ ᴍạᴄʜ ᴍáᴜ, ᴛăɴɢ ᴄʜᴏʟᴇsᴛᴇʀᴏʟ xấᴜ ᴠà ɢɪảᴍ ᴄʜᴏʟᴇsᴛᴇʀᴏʟ ᴛốᴛ. Đɪềᴜ ɴàʏ ᴋʜɪếɴ ʙạɴ ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜóᴍ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄᴀᴏ ᴍắᴄ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠề ᴛɪᴍ ᴍạᴄʜ.

ɴɢᴜʏ ᴄơ ɴɢộ độᴄ ᴋʜɪ ᴜốɴɢ ᴛʀà sữᴀ

ʙạɴ đừɴɢ ᴠộɪ ɴɢʜĩ ʟà ᴠô ʟý, ʙởɪ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴄó ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ ᴛʀà sữᴀ ᴠớɪ ɢɪá ʀẻ ʙấᴛ ɴɢờ. ʜãʏ ᴄảɴʜ ɢɪáᴄ ᴠì ʙạɴ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ đượᴄ ɴɢᴜʏêɴ ʟɪệᴜ ʜọ sử ᴅụɴɢ ʟà ɢì ᴠà ᴄó ɴɢᴜồɴ ɢốᴄ ʀõ ʀàɴɢ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ. ɴếᴜ ᴄʜẳɴɢ ᴍᴀʏ ᴜốɴɢ ᴘʜảɪ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴋéᴍ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ᴛʜì ɴɢᴜʏ ᴄơ ɴɢộ độᴄ ʟà ʀấᴛ ᴄᴀᴏ ᴠà ʜậᴜ ǫᴜả ᴛʜậᴛ ᴋʜôɴ ʟườɴɢ.

ɴʜóᴍ ɴɢườɪ đượᴄ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ ᴛᴜʏệᴛ đốɪ ᴋʜôɴɢ ᴜốɴɢ ᴛʀà sữᴀ

– ʙà ʙầᴜ ᴠà ᴛʀẻ ɴʜỏ ᴋʜôɴɢ ɴêɴ ᴜốɴɢ ᴛʀà sữᴀ ᴠì ᴅễ ɢâʏ ʙệɴʜ ᴛɪểᴜ đườɴɢ, ᴍấᴛ ᴄâɴ ʙằɴɢ ᴠà ᴋʜó ʜấᴘ ᴛʜụ ᴅɪɴʜ ᴅưỡɴɢ.

– ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄó ᴄơ địᴀ ᴅễ ᴛăɴɢ ᴄâɴ, ᴍắᴄ ʙệɴʜ ʙéᴏ ᴘʜì ɴêɴ ᴋɪêɴɢ ᴛʀà sữᴀ ᴛᴜʏệᴛ đốɪ để ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴄâɴ ɴặɴɢ

– ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴍắᴄ ʙệɴʜ ᴠề ʜᴜʏếᴛ áᴘ, ᴛɪểᴜ đườɴɢ ᴄũɴɢ ᴄầɴ ʜạɴ ᴄʜế ᴜốɴɢ ᴛʀà sữᴀ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *