so ke nhan suc nhung nu dai gia viet nam

ѕᴏ ᴋè ɴʜᴀɴ ѕắᴄ đỉɴʜ ᴄᴀᴏ ᴄủᴀ 4 ɴữᴀ cєσ ɴɢàɴ ᴛỉ: вà pʜươɴɢ hằɴɢ đượᴄ đáɴʜ ɢɪá ᴄó ᴘʜầɴ ᴛʀộɪ ʜơɴ

Tin tức

nʜữɴɢ ɴữ đạɪ ɢɪᴀ vɪệᴛ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ɴɢưỡɴɢ ᴍộ ᴠề độ ɢɪàᴜ ᴄó ᴍà ᴄòɴ ɴɢưỡɴɢ ᴍộ ɴʜᴀɴ ѕắᴄ ᴛʀẻ ᴛʀᴜɴɢ.

nʜữɴɢ ɴữ đạɪ ɢɪᴀ ʟᴜôɴ ʟà đề ᴛàɪ đượᴄ ᴅâɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ʙàɴ ᴛáɴ. cáᴄ ɴữ cєσ, đạɪ ɢɪᴀ đìɴʜ đáᴍ ᴛʜᴜộᴄ ᴛʜế ʜệ 7х ʟᴜôɴ ᴋʜɪếɴ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ хôɴ хᴀᴏ ᴠề độ ᴛàɪ ɢɪỏɪ ᴠà ɴʜᴀɴ sắᴄ.

tʀᴏɴɢ đó ɢồᴍ: вà lê hồɴɢ tʜᴜỷ tɪêɴ (sɴ 1970) – cєσ tậᴘ đᴏàɴ íppg ᴋɪêᴍ ʙà хã ᴛỷ ᴘʜú jᴏʜɴᴀᴛʜᴀɴ hạɴʜ nɢᴜʏễɴ, ʙà nɢᴜʏễɴ pʜươɴɢ hằɴɢ (sɴ 1971) – cєσ Đạɪ nᴀᴍ, ʙà lê hᴏàɴɢ dɪệᴘ tʜảᴏ (sɴ 1973) – cєσ kɪɴɢ cᴏғғᴇᴇ ᴠà ʙà nɢᴜʏễɴ tʜị pʜươɴɢ tʜảᴏ (sɴ 1970) – cєσ vɪᴇᴛᴊᴇᴛ.

pʜᴜ ɴʜâɴ ᴠᴜᴀ ʜàɴɢ ʜɪệᴜ – lê hồɴɢ tʜủʏ tɪêɴ

lê hồɴɢ tʜủʏ tɪêɴ sɪɴʜ ɴăᴍ 1970, ᴛứᴄ ɴăᴍ ɴᴀʏ đã 52 ᴛᴜổɪ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ sở ʜữᴜ ɢươɴɢ ᴍặᴛ ᴛʀẻ ᴛʀᴜɴɢ, хɪɴʜ đẹᴘ. kʜí ᴄʜấᴛ sᴀɴɢ ᴄʜảɴʜ ᴄùɴɢ ɢươɴɢ ᴍặᴛ ɴʜư ʟãᴏ ʜóᴀ ɴɢượᴄ ᴄủᴀ ᴘʜᴜ ɴʜâɴ ᴛỷ ᴘʜú ᴛʜựᴄ sự đã ᴄʜɪếᴍ ᴛʀọɴ sᴘᴏᴛʟɪɢʜᴛ ʜếᴛ ʟầɴ ɴàʏ đếɴ ʟầɴ ᴋʜáᴄ.

Lê Hồɴɢ Tʜủʏ Tɪêɴ sở ʜữᴜ ᴛʜầɴ ᴛʜáɪ ᴄựᴄ đỉɴʜ ở ᴛᴜổɪ 52
Lê Hồɴɢ Tʜủʏ Tɪêɴ sở ʜữᴜ ᴛʜầɴ ᴛʜáɪ ᴄựᴄ đỉɴʜ ở ᴛᴜổɪ 52

hɪệɴ ɴᴀʏ, ʙà đᴀɴɢ ɢɪữ ᴄʜứᴄ tổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄủᴀ tậᴘ đᴏàɴ lɪêɴ tʜáɪ вìɴʜ dươɴɢ (ɪᴘᴘɢ). mớɪ đâʏ, ʙà ᴄòɴ đượᴄ ɴʜậɴ ʜᴜâɴ ᴄʜươɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʀạɴɢ – ᴛướᴄ ʜɪệᴜ ʜɪệᴘ sĩ ᴄủᴀ ᴛổɴɢ ʟãɴʜ sự ᴄộɴɢ ʜòᴀ ɪᴛᴀʟʏ ᴛạɪ tp hcm. nɢᴏàɪ ʀᴀ, ʙà lê hồɴɢ tʜủʏ tɪêɴ ᴄòɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɴʜɪềᴜ ʜᴏạᴛ độɴɢ хã ʜộɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠà ɴɢᴏàɪ ɴướᴄ.

Bà Nɢᴜʏễɴ Tʜị Pʜươɴɢ Tʜảᴏ – ᴛỷ ᴘʜú ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ.

 

Bà Nɢᴜʏễɴ Tʜị Pʜươɴɢ Tʜảᴏ – ᴛỷ ᴘʜú ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ.
Bà Nɢᴜʏễɴ Tʜị Pʜươɴɢ Tʜảᴏ – ᴛỷ ᴘʜú ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ.

gɪốɴɢ ɴʜư ɴʜữɴɢ đạɪ ɢɪᴀ ɴóɪ ᴛʀêɴ, ʙà nɢᴜʏễɴ tʜị pʜươɴɢ tʜảᴏ sở ʜữᴜ ɴʜᴀɴ sắᴄ ʀạɴɢ ʀỡ ᴠà ᴠóᴄ ᴅáɴɢ ᴛʜᴀɴʜ ʟịᴄʜ ᴅù đã 51 ᴛᴜổɪ. Đặᴄ ʙɪệᴛ, ɴụ ᴄườɪ ʀạɴɢ ʀỡ ʟà đɪểᴍ ʟàᴍ ɴêɴ ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ ᴄủᴀ ɴữ ᴛỷ ᴘʜú ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ. nɢᴏàɪ ʀᴀ ᴘʜᴏɴɢ ᴄáᴄʜ ᴛʜờɪ ᴛʀᴀɴɢ ɴữ ᴛíɴʜ, ᴛʀẻ ᴛʀᴜɴɢ ᴄũɴɢ ɢóᴘ ᴘʜầɴ ɢɪúᴘ ᴄʜᴏ ʙà ᴘʜươɴɢ ᴛʜảᴏ ʟᴜôɴ ɴổɪ ʙậᴛ ở ʙấᴛ ᴄứ đâᴜ.

 

 

Nụ ᴄườɪ ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ ᴄủᴀ ɴữ ᴛỷ ᴘʜú.
Nụ ᴄườɪ ᴛʜươɴɢ ʜɪệᴜ ᴄủᴀ ɴữ ᴛỷ ᴘʜú.

Hɪệɴ đᴀɴɢ xếᴘ ᴠị ᴛʀí 1.111 ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ᴛỷ ᴘʜú ᴜsᴅ ᴛᴏàɴ ᴄầᴜ ᴠớɪ ᴛổɴɢ ᴛàɪ sảɴ 2,8 ᴛỷ ᴜsᴅ ᴠà ᴄũɴɢ ʟà ɴữ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ ᴅᴜʏ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɢóᴘ ᴍặᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ɴàʏ.

Nữ CEO Đạɪ Nᴀᴍ – Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ sở ʜữᴜ ᴋʜᴜôɴ ᴍặᴛ “ɴʜư ᴇᴍ ʙé”

Bà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠà ᴄʜồɴɢ Hᴜỳɴʜ Uʏ Dũɴɢ.
Bà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠà ᴄʜồɴɢ Hᴜỳɴʜ Uʏ Dũɴɢ.

Bà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄùɴɢ ᴄʜồɴɢ ʟà Hᴜỳɴʜ Uʏ Dũɴɢ sở ʜữᴜ KDL Đạɪ Nᴀᴍ ᴛʀị ɢɪá ʟêɴ đếɴ 6000 ᴛỷ đồɴɢ. Bêɴ ᴄạɴʜ đó, ɢầɴ đâʏ ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴄòɴ ᴋʜôɴɢ ᴋʜỏɪ ᴛʀầᴍ ᴛʀồ ᴛʀướᴄ ᴛʜú ᴄʜơɪ ᴋɪᴍ ᴄươɴɢ sɪêᴜ xᴀ xỉ ᴄủᴀ ʙà Hằɴɢ. Tʜᴇᴏ đó, ɴữ đạɪ ɢɪᴀ sở ʜữᴜ BST ᴋɪᴍ ᴄươɴɢ ᴄó ᴛʀị ɢɪá ʟêɴ đếɴ 300 ᴛʀɪệᴜ ᴜsᴅ (ʜơɴ 6800 ᴛỷ ᴠɴĐ – ᴛʜᴇᴏ ᴛɪếᴛ ʟộ ᴛừ ᴄʜíɴʜ ᴄʜủ), ᴅâɴ ᴄʜơɪ ᴋʜôɴɢ ɴɢạɪ ɢọɪ ʙà ʟà “ɴɢườɪ ᴄʜơɪ ʜệ ᴋɪᴍ ᴄươɴɢ”.

Bà ᴄʜủ Đạɪ Nᴀᴍ ᴛự ᴛɪɴ ᴋʜᴏᴇ ᴍặᴛ ᴍộᴄ
Bà ᴄʜủ Đạɪ Nᴀᴍ ᴛự ᴛɪɴ ᴋʜᴏᴇ ᴍặᴛ ᴍộᴄ

Bà ᴄʜủ Đạɪ Nᴀᴍ ᴄũɴɢ ʟà ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴄʜú ᴛʀọɴɢ ᴠề ɴʜᴀɴ sắᴄ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ʙà ʟᴜôɴ ᴛự ᴛɪɴ ᴠề ɴʜᴀɴ sắᴄ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ. Mớɪ đâʏ, ʙà ᴄʜủ Đạɪ Nᴀᴍ đã đăɴɢ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴍặᴛ ᴍộᴄ ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴘʜảɪ ᴛʀầᴍ ᴛʀồ. Cʟɪᴘ ɴʜậɴ đượᴄ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ʟờɪ ᴋʜᴇɴ ɴɢợɪ ᴠề sự ᴛʀẻ ᴛʀᴜɴɢ ᴠà xɪɴʜ đẹᴘ ʜơɴ ᴄả ʟúᴄ ᴄó sᴏɴ ᴘʜấɴ.

Lê Hᴏàɴɢ Dɪệᴘ Tʜảᴏ – CEO Kɪɴɢ Cᴏғғᴇᴇ

Nʜᴀɴ sắᴄ ɴɢàʏ ᴄàɴɢ ᴍặɴ ᴍà ᴄủᴀ ʙà Lê Hᴏàɴɢ Dɪệᴘ Tʜảᴏ.
Nʜᴀɴ sắᴄ ɴɢàʏ ᴄàɴɢ ᴍặɴ ᴍà ᴄủᴀ ʙà Lê Hᴏàɴɢ Dɪệᴘ Tʜảᴏ.

Dù đã 48 ᴛᴜổɪ ᴠà ᴄó 4 ɴɢườɪ ᴄᴏɴ ɴʜưɴɢ ʙà Lê Hᴏàɴɢ Dɪệᴘ Tʜảᴏ ᴠẫɴ ɢɪữ ᴠữɴɢ ᴘʜᴏɴɢ độ ɴʜᴀɴ sắᴄ ᴍặɴ ᴍà. Sở ʜữᴜ ɢươɴɢ ᴍặᴛ ưᴀ ɴʜìɴ, ɴụ ᴄườɪ ᴠà áɴʜ ᴍắᴛ ᴛʜᴜ ʜúᴛ, ʙà Dɪệᴘ Tʜảᴏ ɢâʏ ấɴ ᴛượɴɢ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴛừ ᴄáɪ ɴʜìɴ đầᴜ ᴛɪêɴ. Đó ᴄũɴɢ ᴄʜíɴʜ ʟà ʟý ᴅᴏ ᴍà CEO Kɪɴɢ Cᴏғғᴇᴇ ʟᴜôɴ đượᴄ xếᴘ ᴠàᴏ ʟɪsᴛ ɴữ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ ᴠừᴀ ɢɪàᴜ ᴄó ᴠừᴀ ǫᴜʏếɴ ʀũ ʜàɴɢ đầᴜ Vɪệᴛ Nᴀᴍ.

Beatvn.net

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *