chong-xuat-gia-duc-phat-img-01

ᴄᴜộᴄ đờɪ ɴɢườɪ ᴠợ ᴄủᴀ Đứᴄ ᴘʜậᴛ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜồɴɢ xᴜấᴛ ɢɪᴀ

Tin tức

(ᴠᴛᴄ ɴᴇᴡs) – ᴄʜồɴɢ ʀờɪ đɪ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʀᴀ đờɪ, ɴʜɪềᴜ ɴăᴍ sᴀᴜ ǫᴜᴀʏ ʟạɪ đã ᴛʀở ᴛʜàɴʜ Đấɴɢ ɢɪáᴄ ɴɢộ, ᴘʜầɴ đờɪ sᴀᴜ đó ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴄʜúᴀ ʏᴀsᴏᴅʜᴀʀᴀ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴛʜế ɴàᴏ?

ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ xᴜấᴛ ɢɪᴀ ᴛìᴍ đạᴏ ᴠà ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ʙậᴄ ᴛᴏàɴ ɢɪáᴄ, Đứᴄ ᴘʜậᴛ – ʟúᴄ đó ʟà ᴛʜáɪ ᴛử ᴛấᴛ Đạᴛ Đᴀ (sɪᴅᴅʜᴀᴛᴛʜᴀ) ᴄủᴀ ᴠươɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛʜíᴄʜ ᴄᴀ (sʜᴀᴋʏᴀ) ᴄũɴɢ ᴄó ɢɪᴀ đìɴʜ ʀɪêɴɢ ᴠà ʟà ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ đầʏ ᴛʜươɴɢ ʏêᴜ, âɴ ᴄầɴ. ᴠợ ᴄủᴀ ɴɢàɪ ʟà ᴄôɴɢ ᴄʜúᴀ ᴅᴀ ᴅᴜ Đà ʟᴀ (ʏᴀsᴏᴅʜᴀʀᴀ).

ᴠừᴀ sɪɴʜ ᴄᴏɴ đᴀ ʟàᴍ ᴍẹ đơɴ ᴛʜâɴ

ᴄôɴɢ ᴄʜúᴀ ᴅᴀ ᴅᴜ Đà ʟᴀ ʙằɴɢ ᴛᴜổɪ ᴠà ʟà ᴇᴍ ʜọ ᴛʜáɪ ᴛử ᴛấᴛ Đạᴛ Đᴀ. ʙà ʟà ᴄᴏɴ ᴄủᴀ ᴄô ʀᴜộᴛ ᴛʜáɪ ᴛử ᴠớɪ ǫᴜốᴄ ᴠươɴɢ ɴướᴄ ᴄâᴜ ʟỵ (ᴋᴏʟɪʏᴀ) ʟáɴɢ ɢɪềɴɢ. ɴăᴍ ᴛᴜổɪ, ᴄôɴɢ ᴄʜúᴀ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴠợ ᴄủᴀ ᴛʜáɪ ᴛử ᴛấᴛ Đạᴛ Đᴀ. ʟà ɴɢườɪ xɪɴʜ đẹᴘ, ᴛʜôɴɢ ᴍɪɴʜ ᴠà đứᴄ ʜạɴʜ, ᴅᴀ ᴅᴜ Đà ʟᴀ đượᴄ ᴛʜáɪ ᴛử ᴄũɴɢ ɴʜư ʙố ᴍẹ ᴄʜồɴɢ ᴠô ᴄùɴɢ ᴛʜươɴɢ ʏêᴜ. ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ʜôɴ ɴʜâɴ ᴄủᴀ ʜọ êᴍ đềᴍ ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ, ᴄʜỉ ᴄó đɪềᴜ ʜơɪ ᴄʜậᴍ đườɴɢ ᴄᴏɴ ᴄáɪ.

chong-xuat-gia-duc-phat-img-01
Thái tử Tất Đạt Đa và công chúa Da Du Đà La nên duyên khi họ 16 tuổi.

ɴăᴍ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋếᴛ ʜôɴ, ᴄôɴɢ ᴄʜúᴀ ᴅᴀ ᴅᴜ Đà ʟᴀ ᴍớɪ sɪɴʜ ᴄᴏɴ đầᴜ ʟòɴɢ. ɴʜữɴɢ ᴛưởɴɢ ᴛừ đâʏ, ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴄủᴀ ɴàɴɢ ᴛʀở ɴêɴ ᴠɪêɴ ᴍãɴ, ᴛʀọɴ ᴠẹɴ, ɴʜưɴɢ ᴛʜựᴄ ʀᴀ ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ ɴàɴɢ ʜếᴛ ᴍựᴄ ᴛʜươɴɢ ʏêᴜ ᴛừ ʟâᴜ đã ᴍᴜốɴ xᴜấᴛ ɢɪᴀ, ᴛừ ʙỏ đờɪ sốɴɢ ᴛʜế ᴛụᴄ để ᴛìᴍ để ᴛìᴍ ʟốɪ ᴛʜᴏáᴛ ᴋʜỏɪ ᴍọɪ ᴋʜổ đᴀᴜ ᴄủᴀ đờɪ sốɴɢ. Đứᴀ ᴄᴏɴ ʀᴀ đờɪ ᴠàᴏ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴɢàɪ đã ǫᴜʏếᴛ ý ʀᴀ đɪ.

Đêᴍ đó, ᴋʜɪ ᴄôɴɢ ᴄʜúᴀ đᴀɴɢ ôᴍ ᴄᴏɴ ɴɢủ ᴛʜì ᴛʜáɪ ᴛử ᴛấᴛ Đạᴛ Đᴀ ɴʜẹ ᴍở ᴄửᴀ ᴘʜòɴɢ, ɴɢắᴍ ʜᴀɪ ɴɢườɪ ʟầɴ ᴄᴜốɪ ʀồɪ ʀờɪ ʙỏ ᴄᴜɴɢ đɪệɴ, ᴋʜôɴɢ ᴍộᴛ ʟờɪ ᴛừ ɢɪã. Đếɴ sáɴɢ, ᴋʜɪ ᴄôɴɢ ᴄʜúᴀ ɴɢóɴɢ đợɪ ᴄʜồɴɢ đếɴ ᴛʜì ᴍớɪ ʙɪếᴛ ᴛʜáɪ ᴛử đã đɪ. ᴛʜế ʟà ở ᴛᴜổɪ , ʟầɴ đầᴜ ʟàᴍ ᴍẹ, ᴛừ đâʏ ᴄôɴɢ ᴄʜúᴀ ᴠò ᴠõ ᴍộᴛ ᴍìɴʜ ᴠớɪ ʜàɪ ɴʜɪ đỏ ʜỏɴ. ɴỗɪ đᴀᴜ ʙᴜồɴ ᴄủᴀ ɴàɴɢ ᴋʜôɴɢ sᴀᴏ ᴋể xɪếᴛ. Đứᴀ ᴛʀẻ sơ sɪɴʜ – đượᴄ ôɴɢ ɴộɪ, ᴠᴜᴀ ᴛịɴʜ ᴘʜạɴ (sᴜᴅᴅʜᴏᴅᴀɴᴀ) đặᴛ ᴛêɴ ʟà ʟᴀ ʜầᴜ ʟᴀ (ʀᴀʜᴜʟᴀ) ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ɴɢᴜồɴ ᴀɴ ủɪ ᴅᴜʏ ɴʜấᴛ.

ᴋể ᴛừ ᴋʜɪ ʙɪếᴛ ᴄʜồɴɢ sốɴɢ đờɪ ᴛᴜ sĩ, ᴄôɴɢ ᴄʜúᴀ ᴅᴀ ᴅᴜ Đà ʟᴀ ᴄũɴɢ ᴛừ ʙỏ ʟốɪ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ xᴀ ʜᴏᴀ ᴄủᴀ ʜᴏàɴɢ ɢɪᴀ. ɴàɴɢ ᴄởɪ ʙỏ ʜếᴛ ɴữ ᴛʀᴀɴɢ ᴄʜâᴜ ʙáᴜ, ᴛʜᴀʏ ɢấᴍ ᴠóᴄ ʟụᴀ ʟà ʙằɴɢ ᴛấᴍ ʏ ᴠàɴɢ ɴʜư ɴɢườɪ ᴛᴜ ʜàɴʜ. ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴄʜồɴɢ ᴄʜỉ ăɴ ᴍộᴛ ʟầɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ, ɴàɴɢ ᴄũɴɢ ʟàᴍ ɴʜư ᴠậʏ. ᴋʜɪ ʙɪếᴛ ᴛʜáɪ ᴛử ᴋʜôɴɢ ɴằᴍ ɢɪườɴɢ ᴄᴀᴏ, ɴàɴɢ ᴄũɴɢ ɴằᴍ ᴅướɪ đấᴛ. ᴋʜɪ ʙɪếᴛ ɴɢàɪ ʙỏ ᴅùɴɢ ᴛʀàɴɢ ʜᴏᴀ ᴠà ᴅầᴜ ᴛʜơᴍ, ᴄôɴɢ ᴄʜúᴀ ᴄũɴɢ ᴛử ʙỏ.

ɴʜɪềᴜ ʜᴏàɴɢ ᴛʜâɴ, ǫᴜý ᴛộᴄ ᴍᴜốɴ đếɴ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴄʜúᴀ ɴʜưɴɢ ɴàɴɢ đềᴜ ᴛừ ᴄʜốɪ, ᴠẫɴ ᴍộᴛ ʟòɴɢ ở ʟạɪ ɴʜà ᴄʜồɴɢ, ɴᴜôɪ ᴄᴏɴ ᴍà ᴍᴏɴɢ ɴɢóɴɢ ᴛɪɴ ᴛứᴄ ᴛʜáɪ ᴛử ᴛấᴛ Đạᴛ Đᴀ. ᴠà ᴄʜỉ đếɴ ᴋʜɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ở ᴛᴜổɪ ʟêɴ , ᴄôɴɢ ᴄʜúᴀ ᴍớɪ ɢặᴘ ʟạɪ ɴɢườɪ ᴍìɴʜ ᴄʜờ đợɪ.

ᴋʜɪ Đứᴄ ᴘʜậᴛ ᴛʀở ʟạɪ

ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜứɴɢ ɴɢộ đạᴏ ǫᴜả ᴠà ᴛʀᴜʏềɴ ʙá ɢɪáᴏ ᴘʜáᴘ, Đứᴄ ᴘʜậᴛ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄùɴɢ ᴛăɴɢ đᴏàɴ ᴛʀở ᴠề ᴋɪɴʜ ᴛʜàɴʜ ᴄᴀ ᴛỳ ʟᴀ ᴠệ (ᴋᴀᴘɪʟᴀᴠᴀᴛᴛʜᴜ) ǫᴜê ʜươɴɢ.

Công chúa Da Du Đà La và con trai trong ngày Đức Phật trở về kinh thành Ca Tỳ La Vệ lần đầu tiên sau khi thành đạo.

ʙɪếᴛ ᴛɪɴ, ᴄôɴɢ ᴄʜúᴀ ᴅᴀ ᴅᴜ Đà ʟᴀ ᴛʀᴜʏềɴ ʟệɴʜ ᴄʜᴏ ᴛấᴛ ᴄả ᴛʜị ɴữ đềᴜ ᴍặᴄ ʏ ᴘʜụᴄ ᴍàᴜ ᴠàɴɢ. ᴋʜɪ ᴠᴜᴀ ᴛịɴʜ ᴘʜạɴ ᴍờɪ ᴘʜậᴛ ᴠà ᴄáᴄ ᴠị ᴛỳ ᴋʜưᴜ ᴠề ᴄᴜɴɢ đɪệɴ ᴛʀᴀɪ ᴛăɴɢ, ᴛấᴛ ᴄả ᴍọɪ ɴɢườɪ đềᴜ ʀᴀ đảɴʜ ʟễ, ɴʜưɴɢ ᴄôɴɢ ᴄʜúᴀ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ, ᴅù ᴛʀᴏɴɢ ʟòɴɢ ʀấᴛ ᴍᴏɴɢ ɴʜớ. ʙà ɴɢʜĩ: “ɴếᴜ ᴛᴀ ᴄòɴ ɢɪữ đượᴄ đứᴄ ʜạɴʜ, ᴛʜì ᴄʜíɴʜ Đứᴄ ᴛʜế ᴛôɴ sẽ ǫᴜᴀɴɢ ʟâᴍ đếɴ đâʏ. ʟúᴄ ấʏ ᴛᴀ sẽ đảɴʜ ʟễ ɴɢàɪ”.

sᴀᴜ ʙữᴀ ᴛʀưᴀ, Đứᴄ ᴘʜậᴛ ᴛʀᴀᴏ ʙáᴛ ʟạɪ ᴄʜᴏ ᴠᴜᴀ ᴄʜᴀ ʀồɪ ᴅắᴛ ᴛʜᴇᴏ ʜᴀɪ ᴠị đạɪ đệ ᴛử ʙướᴄ ᴠàᴏ ᴘʜòɴɢ ᴄôɴɢ ᴄʜúᴀ, ɴɢồɪ ᴛʀêɴ ᴄʜỗ đã đượᴄ ᴅọɴ sẵɴ ᴄʜᴏ ɴɢàɪ ᴠà ʙảᴏ ᴍọɪ ɴɢườɪ: “ʜãʏ để ᴄôɴɢ ᴄʜúᴀ ᴛùʏ ᴛɪệɴ đảɴʜ ʟễ ɴʜư ʟᴀɪ ᴛʜᴇᴏ ý ᴛʜíᴄʜ. ᴋʜôɴɢ ɴêɴ ɴóɪ ɢì”.

ᴛʜấʏ ᴘʜậᴛ đã ʏêɴ ᴠị, ᴄôɴɢ ᴄʜúᴀ ᴅᴀ ᴅᴜ Đà ʟᴀ ɴʜẹ ʙướᴄ đếɴ, ᴄʜụᴍ ʜᴀɪ ᴄʜâɴ ʟạɪ, ǫᴜỳ xᴜốɴɢ, ᴋʜấᴜ đầᴜ ᴛʀêɴ ᴄʜâɴ ᴘʜậᴛ ᴠà đảɴʜ ʟễ ᴛʜᴇᴏ ý ʙà, ʀồɪ ᴄᴜɴɢ ᴋíɴʜ ɴɢồɪ ʟạɪ ᴍộᴛ ʙêɴ. ᴠᴜᴀ ᴛịɴʜ ᴘʜạɴ ᴋể ᴠớɪ Đứᴄ ᴘʜậᴛ ᴠề ᴄᴜộᴄ sốɴɢ đứᴄ ʜạɴʜ, ᴛʜủʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ ᴅâᴜ ᴍìɴʜ ɴʜữɴɢ ɴăᴍ ǫᴜᴀ ᴠà ᴛáɴ ᴅươɴɢ: “ᴄôɴɢ ᴄʜúᴀ ǫᴜả ᴛʜậᴛ ᴛɪếᴛ ʜạɴʜ ᴠẹɴ ᴛᴏàɴ”.

Công chúa Da Du Đà La đảnh lễ Đức Phật.

Đứᴄ ᴘʜậᴛ ɴóɪ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴄʜúᴀ: “ɴàʏ ᴅᴀ ᴅᴜ Đà ʟᴀ! ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴄʜỉ ᴛʀᴏɴɢ ᴋɪếᴘ sốɴɢ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴄủᴀ ɴʜư ʟᴀɪ ᴍà ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪềɴ ᴋɪếᴘ, ɴàɴɢ đã ʙảᴏ ᴠệ, ᴋíɴʜ ᴍộ ᴠà ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴠớɪ ɴʜư ʟᴀɪ. ɴʜư ʟᴀɪ ʙɪếᴛ ɴàɴɢ đã ʀấᴛ ᴠấᴛ ᴠả. sự ʜʏ sɪɴʜ ᴄᴀᴏ ǫᴜý ᴄủᴀ ɴàɴɢ, ɴʜư ʟᴀɪ ᴛʜấᴜ ʜɪểᴜ, ᴠậʏ ɴàɴɢ ᴄũɴɢ ɴêɴ ʜᴏᴀɴ ʜỷ ᴠì ᴛấᴛ ᴄả ᴄʜúɴɢ sɪɴʜ”.

ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ Đứᴄ ᴘʜậᴛ ở ʟạɪ ᴋɪɴʜ ᴛʜàɴʜ ᴄᴀ ᴛỳ ʟᴀ ᴠệ, ᴄôɴɢ ᴄʜúᴀ ᴄũɴɢ đượᴄ ɴɢʜᴇ ᴘʜậᴛ ɢɪảɴɢ ɴêɴ ᴛʜấᴍ ɴʜᴜầɴ ɢɪáᴏ ᴘʜáᴘ. ᴠì ᴠậʏ ᴅù ʀấᴛ ǫᴜʏếɴ ʟᴜʏếɴ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ, ɴàɴɢ ᴠẫɴ ʀứᴛ ʀᴜộᴛ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴛʜᴇᴏ ᴘʜậᴛ xᴜấᴛ ɢɪᴀ để ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ ᴄʜâɴ ᴛʜậᴛ, ᴄòɴ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴠẫɴ ở ʟạɪ ᴄᴜɴɢ đɪệɴ ʟàᴍ ᴛʀòɴ đạᴏ ᴅâᴜ ᴄᴏɴ ᴠớɪ ʙố ᴍẹ ᴄʜồɴɢ.

ᴍãɪ ᴠề sᴀᴜ, ᴋʜɪ ᴠᴜᴀ ᴛịɴʜ ᴘʜạɴ ǫᴜᴀ đờɪ, ʜᴏàɴɢ ʜậᴜ ᴄủᴀ ôɴɢ đã xᴜấᴛ ɢɪᴀ ʟàᴍ ᴛỳ ᴋʜưᴜ ɴɪ, ᴄôɴɢ ᴄʜúᴀ ᴅᴀ ᴅᴜ Đà ʟᴀ ᴄũɴɢ xᴜấᴛ ɢɪᴀ ᴛᴜ ʜàɴʜ ᴠà đắᴄ ǫᴜả ᴀ ʟᴀ ʜáɴ. ʙà ɴʜậᴘ ᴅɪệᴛ ʟúᴄ ᴛᴜổɪ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *