Tỷ ʟệ đàɴ ôɴɢ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴄʜếᴛ ᴠì ᴜɴɢ ᴛʜư ᴛʜᴜộᴄ ʟᴏạɪ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ᴛʜế ɢɪớɪ

Sức khỏe

Nᴀᴍ ɢɪớɪ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ᴄó ᴛỉ ʟệ ᴍắᴄ ʙệɴʜ ᴜ áᴄ ở ʜạɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛʜứ ɴʜì﹐ ɴʜưɴɢ ᴛỉ ʟệ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴠì ᴜ áᴄ ᴍôɴ đồɴɢ ɴʜɪềᴜ ɴʜấᴛ ᴛʜế ɢɪớɪ﹒ Tʀᴏɴɢ ꜱố ᴄáᴄ ʟí ᴅᴏ﹐ ᴄó ᴠɪệᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴍᴜộɴ﹐ ᴋʜɪ ʙệɴʜ đã ở ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ꜱᴀᴜ﹒

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *